Privatlivspolitik

Vores hjemmeside bruger cookies. Vi henviser til vores cookie politik, som du finder på junior.dk

Nedenstående er ikke vores samhandelsbetingelser, disse finder du på junior.dk

Indledning
JUNIOR´s persondata politik bruger begreberne “JUNIOR”, “vi”, “vores” og “os”. Disse henviser alle til os som dataansvarlige.
Vi bruger også begrebet “kunde”, “kunder”, som henviser til alle der har kontakt til JUNIOR, i form af at være den registrerede (dig), kunder, emner, interserede, partnere, kollega firmaer, deltager i arrangementer, nyhedsbreve og markedtings modtager, ansøgninger, samt andre der måtte have kontakt til os.
Vi bruger også begrebet “virksomhed”, “din virksomhed”, “jeres virksomhed”, som henviser til det firma, virksomhed, organisation, forening o.l. du i.f.t. til os er tilknyttet eller repræsentere.

Vi er dataansvarlig
JUNIOR er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger, og kontaktes via:
Junior, Ny Banegårdsgade 55, 3sal, 8000 Århus C, Denmark (Personlig fremmøde kun efter aftale)
Tel. 70200044
CVR: 17889788
Kontakt formular findes på vores hjemmeside: junior.dk

Vi har ikke aktiviterer i JUNIOR der gør det nødvendigt med en Data-beskyttelsesrådgiver (DPO), men samarbejder tæt med vores kunders DPO´s i det omfang opgaver eller kunden ønsker eller fordre dette.

Formål med vores behandling
Til brug i vores almindelige drift af JUNIOR, servicer dig, rådgive, håndtere arrangement, licens styring, overholde lovkrav, og andre direkte relaterede ydelser indsamler, behandler og gemmer vi persondata.
Dette kunne være også være i.f.m. udsendelse/levering af nyheds information, og direkte relateret produkt/ydelse/service eller firma information.
Disse informationer indsamles og behandles, i forbindelse med den daglige drift af JUNIOR, og for at kunne servicere kunder og levere såvel betale som ikke betalte services og ydelser.

Informationer og kategorier af personoplysninger vi behandler
Vi indsamler som udgangspunkt almindelige firmarelaterede informationer/kategorier som f.eks.:
Navn, Titel, Funktion (f.eks. beslutningstager),
Telefon nummerer, Mails
Profiler på sociale medier (f.eks. Linked-in),
Skype, fødselsdag, relation, “kender os fra”, billed
(Visse informationer kan også være privat oplysninger som f.eks. mobil nummer, hvis du har valgt at oplyse og bruge disse i.f.t. os.
Der kan være andre opgave relaterede data, der i.f.m. udførsel af produkt/ydelse/service for dig eller din virksomhed.

Vi indsamler persondata
Vores persondata indsamles dels fra dig eller din virksomhed, offentlige tilgængelige kilder, som CVR registreret, Linked-in og andre data leverandører.
Telefon, chat, Ticket system (helpdesk), telefon/receptions service, service og ligende.
Vi indsamler også person data i.f.m. dit kunde forhold til os. Dette kunne også være i.f.m. at du deltager i aktivister vi afholder, eller deltager i, her under også møder, korrespondancer og ligende, samt hvor du f.eks. giver os dine kontakt oplysninger.
Vi kan også modtage dine data i.f.m. opfølgning fra f.eks. Claris Inc. (FileMaker), eller andre du har kontakt til, og vi agere eller følger op på denne kontakt.
Online møder, samtaler o.l. kan optages til brug for opgave udførsel, service og dokumentation.
Det vil altid være tydeligt markeret hvis en optagelse sker, og og eller der vil blive gjort opmærksom på dette, inden optagelse starter.

Videregivelse af dine personoplysninger
De personoplysninger som vi indsamler og behandler videregiver, vil vi som udgangspunkt kun videregivet til tredjeparter med dit samtykke.

Undtagelser er:

At overholde lovkrav
Revisor og Advokat og tilsvarede der arbejder eller udføre opgaver for JUNIOR som virksomhed.
Vores databehandlere der på vores vegne hjælper med drift af JUNIOR og de produkter og ydelser vi levere.
Vores underdatabehandlere eller freelance der arbejder og agere under vores ansvar.
Claris Inc. (FileMaker), Plugin firmaer, services, online ydelser, hosting, opgave specifikke samarbejdspartnere og ligende hvor vi bestiller, hjælper, agere på dine vegne.

Vi gemmer dine data
Vi gemmer dine persondata så længe din virksomhed eller du har et forhold, eller en aktiv relation til os.
Persondata slettes derefter, hvis der ikke er tale om særlige omstændigheder som f.eks. muligt retskrav, forpligtigelser eller ligende, efter 7 år fra sidste aktivitet.
Vi har erfaring for at der kan være lange pauser i kontakt med kunder, hvorfor vi har denne lange slette frist. Data der gemmes så længe er primært kontakt data.
Du kan naturligvis benytte dine rettigheder hvis du ønsker en kortere slette frist.

Dine rettigheder
Du har som registret ved os, har en række rettigheder som i overskrifter er:
Ret til indsigt i de personoplysninger vi har på dig
Ret til at få berigtigelse, hvis du mener de oplysninger vi har på dig ikke er korrekte
Ret til at få dine person oplysninger slettet
Ret at få begrænsning af behandling af dine persondata
Ret til indsigelse, i vores behandling af dine personoplysninger
Ret til at flyttet dine person oplysninger til en anden leverandør (dataportabilitet)
Ret til at trække et samtykke tilbage

Bemærk at disse rettigheder kommer med visse betingelser. Læs mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk

Samtykke
Hvis du har givet os et samtykke, kan du til en hver tid tilbagekalde dette ved henvendelse til os.
Bemærk at dine personoplysninger kan være dækket under andre behandlings grundlag, som gør at dine data ikke slettes. Er dette tilfældet, vil vi informere dig om dette, og slette øvrige ikke dækkede data straks.

Du kan klage
Er du i tvivl om vores behandling af dine data, eller du ønsker bruge en af dine rettigheder kan du henvende dig direkte til os f.eks. via junior.dk
Er du ikke tilfreds med vores håndtering af dine rettigheder eller behandling af dine person data henviser vi dig til at kontakte Datatilsynets på datatilsynet.dk

Hvor opbevare vi dine data
Vi og vores databehandlere opbevare dine data inden for EU og EØS, og persondata overføres ikke til tredjelande, medmindre vi et samtykke fra dig, eller andet lovligt behandlingsgrundlag, eller det er beskrevet nedenfor.
Vi bruger interne og eksterne services til f.eks. SMS, Mail, Mailservices, Web, FTP og fil overførsel, web-services til for eksempel opslag af CVR oplysninger, Linked-In, FileMaker software og Plugins.
Overstående kan uden for vores kontrol, lave licens tjek, overføre, gemme og bearbejde data og ligende til systemer der kan være uden for EU og EØS.
Liste udleveres ved henvendelse til os, med de enkelte services og henviser til disse egne regler og informationer. Dette sker normalt ved henvisning til disses hjemmeside.
I de tilfælde hvor eksterne systemer bruges, vil vi altid tilstræbe at minimere hvad data der eventuelt overføres, når dette sker til tredjeland.

Ændringer og rettelser til vores persondata politik
Vi vil her på vores hjemmeside opdatere vores persondata politik, hvis og når der skulle komme ændringer.
Udover dette vil vi naturligvis opfylde vores oplysnings pligt om dine data og vores behandling, når dette er relevant eller krævet.

Denne persondata politik for JUNIOR trådte i kraft 23 maj 2018.
Opdateret: 6 maj 2019.
Opdateret: 18 maj 2020.
Opdateret: 30 maj 2021.
Opdateret: 3 december 2021.
Opdateret: 10 december 2022.

LAD OS ARBEJDE SAMMEN

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information
omkring vores services og produkter.