Work

Offentlig forløbs rapporteringssystem

Arbejder du f.eks med unge i forløb hvor det er relevant med en række løbende registeringer på den enkelte Borger, er dette samlet i dette modul.

Registering opdeles efter typer og kategori, så man får et nemt overblik efter hvad der er relevant for dig. Der kan også være behov for interne registeringer, så man vælger valgfrit hvad der indgår i en rapportering.
Når man registere kan dato/periode, lokation og andet nemt indgå i en registering.

Hele modulet er direkte integreret ind i vores “aktiviter” modul, så aktioner og kollega involvering er nemt og samlet på et sted.

Der er naturligvis forskellige grader af anonymisering eller pseudonymisering i.f.m. rapportering, ligesom at åbning af PDF rapport kan password beskyttes, for en yderlig sikkerhed af persondata.

Du kan nemt lave interne sammenligninger af de registeringer der er lavet, så man kan spotte trends eller udvikling mere globalt i de indsamlede data.

Work

LAD OS ARBEJDE SAMMEN

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information
omkring vores services og produkter.