...vi valgte denne løsning både ud fra et brugerperspektiv og ud fra et økonomisk perspektiv.